ของมันต้องมี เทคโนโลยีที่กำลังมา
Blockchain เปิดพื้นที่เสมือนจริงบนโลกแห่งการเชื่อมโยงข้อมูลยุคดิจิทัล

เทคโนโลยี Blockchain เป็นระบบบันทึกรายการธุรกรรมและข้อมูลดิจิทัลแบบไม่มีระบบข้อมูลกลาง (Distributed) ที่มีการใช้กลไกข้อตกลงร่วมกัน (Consensus) ทำให้ข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ node มีความถูกต้องเที่ยงตรงและเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเสมอ ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกันเรียกว่า บัญชีธุรกรรม (Ledger) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้บน node เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบ Shared Database หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Distributed Ledger Technology (DLT)”

โดยเป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่รับประกันความปลอดภัยว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกไปก่อนหน้านั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ซึ่งทุกผู้ใช้งานจะได้เห็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด โดยใช้หลักการ Cryptography และความสามารถของ Distributed Computing เพื่อสร้างกลไกความน่าเชื่อถือ โดยทุกเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบ Blockchain จะเก็บสำเนาข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ฐานข้อมูลภายใน node ทำให้สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลบัญชีธุรกรรมของตนเองภายใน node ได้ง่าย เพราะมีกระบวนการทำงานพร้อมกันแบบอัตโนมัติตลอดเวลา

 

48365471